Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky

Chýbajú vám informácie

  • ako začať so znižovaním svojho vplyvu na životné prostredie?
  • ako naštartovať proces prechodu k udržateľnosti?
  • a či vám v tom môže niekto pomôcť ?

Sprievodcom vo svete ekoinovácii vám odteraz môže byť Mapa podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky z dielne konzultačného kolektívu. Podklady ku vzniku mapy poskytla aj Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preklopiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov. Mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú podporný ekoinovačný ekosystém na Slovensku v týchto oblastiach:

  • finančná podpora, informovanosť, vzdelávanie, výskum, vývoj, startup, inkubátor, akcelerátor, platformy, asociácie a klastre, transfer technológií a rozvoj politík 

V mape sa nachádzajú aj také elementy, ktoré sa síce vyslovene nevenujú ekoinováciám, ale ich rozvoj a implementáciu môžu podporiť. Mapou vás prevedie interaktívna prezentácia, ktorú si môžete pozrieť tu. Samotnú mapu nájdete na webovej stránke SUSTO – Sustainability Tools

Vytlačiť