My sa nevieme sťažovať nahlas

My sa nevieme sťažovať nahlas

Slovenská agentúra životného prostredia je spoluvyhlasovateľom XXI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas, ktorá je zameraná na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. V aktuálnom ročníku organizátori položili prostredníctvom témy súťaže otázku: Máme plán B? Je výzvou pre malých aj veľkých autorov  či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom výtvarnej tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany.  Viac informácií o téme súťaže, jej vyhlasovateľoch, kategóriách, pravidlách a uzávierkach nájdete v pripojených prílohách. 

Vytlačiť