Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

Bezmála 171-tisíc eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento unikátny projekt vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Spravuje ho Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a spája súkromný, štátny a neziskový sektor. Peniaze venovali do fondu súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.

„Pred spustením pilotného projektu v roku 2017 sme si dali za cieľ podporiť zelené vzdelávanie a vytvoriť efektívny nástroj, ktorým umožníme kvalitné projekty pretaviť do reality. V súčasnosti sme na konci druhého kola a záujem o podporu vzdelávania je stále veľký. Je to znak, že ideme správnou cestou,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

V rámci druhého kola Zeleného vzdelávacie fondu podporu získalo celkovo 28 projektov, z ktorých má 14 regionálny a 14 celoslovenský charakter. Podporené budú napríklad projekty zamerané na tvorbu vonkajších ekoučební v rôznych lokalitách Slovenska, minimalizáciu odpadov vo firmách a v kanceláriách, kontinuálne vzdelávanie pedagógov v oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení, ale aj projekty so zameraním na obehovú ekonomiku či používanie prírodných materiálov v stavebníctve.

„Týmto chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Nielen žiadateľom o finančné prostriedky, ale aj partnerom Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorí sa stotožnili s myšlienkou podpory neziskových organizácií zameraných na osvetu v oblasti životného prostredia,“ zdôraznil šéf envirorezortu.

Financie poputujú do podpory neformálnej výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj, ktoré nielen zvyšujú vedomosti o aktuálnych výzvach životného prostredia a udržateľného rozvoja ale taktiež rozvíjajú zručnosti a spôsobilosti, ktoré prispejú k riešeniu aktuálnych výziev. „Sústredili sme sa na podporu menších, ale o to dôležitejších projektov občianskeho a neziskového sektora. Takíto žiadatelia sa nevedia efektívne zapojiť do veľkých výziev zo štrukturálnych fondov EÚ či z Environmentálneho fondu určeného pre samosprávy. Našou ambíciou bolo pokryť národné, regionálne a lokálne potreby Slovenska,“ doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Richard Müller pripomenul, že v rámci druhého kola sa podpora sústredila do 5 tém - Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo, Zdravé a udržateľné budovy, Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, Čistá mobilita a Voda pre udržateľný rozvoj. Najviac projektov bolo prihlásených do témy Zelených inteligentných sídel a prechodu na obehové hospodárstvo. Zoznam podporených projektov nájdete v pripojenej prílohe.  

Partnermi druhého kola Zeleného vzdelávacieho fondu sú spoločnosti Slovnaft, CRH (Slovensko), Slovalco, VELUX SLOVENSKO, U. S. Steel Košice, Nadácia EPH a Taipeiská reprezentačná kancelária.

Ilustračné foto: Archív SAŽP

Vytlačiť