Na veľtrhu sme sa venovali problémom s kvalitou ovzdušia

Na veľtrhu sme sa venovali problémom s kvalitou ovzdušia

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Cechom kachliarov a MŽP SR pripravili interaktívne inštruktážne vstupy, v rámci ktorých sme ukázali meranie emisií priamo na spotrebičoch. Vysvetľovali sme aj problematiku jemných prachových častíc a iných znečisťujúcich látok a ich vplyv na kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Medzinárodný veľtrh Nábytok a Bývanie 2022 sa uskutočnil spolu s výstavou Gardenia. Na výstavnej ploche 39 500 m2 vystavovalo 286 vystavovateľov z 8 krajín. Veľtrh navštívilo 57 053 návštevníkov. K dispozícií mali informačné materiály, letáky a brožúry, ktoré obsahovali 10 rád pre správne vykurovanie, ako aj ďalšie rady pre úsporu energie v domácnosti, aby si mohli dôležité informácie preštudovať v pohodlí domova a vrátiť sa k nim aj s odstupom času. Mnohí informačné materiály brali aj svojim známym alebo susedom, aby aj oni spaľovali biomasu s minimalizovanými vplyvmi na životné prostredie a čo najefektívnejšie.

Záujemcovia si vyskúšali správne techniky vykurovania drevom v rámci „Školy kúrenia“. Dozvedeli sa o možných negatívnych dopadoch nesprávneho vykurovania, či už priamo na zdravie obyvateľov, alebo aj na životné prostredie. Manažéri kvality ovzdušia informovali záujemcov o tom, ako je to s kvalitou ovzdušia priamo v ich kraji.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, vďaka ktorému sme mohli pripraviť takúto interaktívnu prezentáciu priamo na výstave, podporila Európska únia v rámci programu LIFE. V snahe čo najmenej zaťažovať životné prostredie sme prítomných informovali aj o webových stránkach https://www.populair.sk a https://dnesdycham.populair.sk/ , kde sú dostupné materiály o ochrane ovzdušia či už správnym kúrením, alebo udržateľnou mobilitou v elektronickej podobe. Prezentáciou na výstave sa nám podarilo osloviť veľké množstvo ľudí s pozitívnou odozvou. Do budúcnosti sa plánujeme priblížiť ľuďom demonštračnými ukážkami správneho kúrenia priamo v ich obciach, najmä tam, kde sú najväčšie problémy s kvalitou ovzdušia.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť