Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2019

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2019

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) už po siedmykrát vyhlásila súťaž o Národnú podnikateľskú cenu (NPC) za životné prostredie v SR (NPC), ktorej cieľom je podporiť aktivity podnikateľských subjekov uvedomujúcich si svoju zodpovednosť voči súčasným a budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajúcich k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Národná súťaž umožňuje slovenským subjektom zapojiť sa do medzinárodnej súťaže o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE), ročník 2019/2020. ASPEK je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťaži. Národná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie, s ktorou je kompatibilná. Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaže. Vyhlásenie súťaže o NPC sa uskutočnilo 26. marca 2019, uzávierka prihlášok je 23. augusta 2019. Ďalšie informácie nájdete v pripojených prílohách. 

Vytlačiť