Národné stretnutie členov Eionet SK

Národné stretnutie členov Eionet SK

Slovenská agentúra životného prostredia, Národný kontaktný bod (National focal point – NFP) pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA) organizovala 4. októbra 2022 Národné stretnutie členov Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete – Eionet SK.  Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch SAŽP, v Banskej Bystrici a išlo o prvé fyzické stretnutie slovenských expertov v sieti po viac ako troch rokoch a tiež o prvé stretnutie v novej štruktúre siete po jej modernizácii.

Stretnutie otvoril a osobne sa ho zúčastnil generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco, ktorý je zároveň členom Riadiaceho výboru EEA za Slovensko ako alternant. Veľkým prínosom bola aj osobná účasť Milana Chrenka a Angeliky Tamásovej, ktorí pôsobia v EEA a okrem iných povinností plnia pre Slovensko funkciu tzv. country desk officers.

Cieľom stretnutia bolo informovať expertov v sieti o dianí v EEA, a to najmä o procese modernizácie Eionet prebiehajúceho na úrovni EEA počas rokov 2020 – 2021 a na národnej úrovni počas roka 2022, o zmenách v štruktúre a postupe prác v sieti, posilniť spoluprácu s EEA a medzi expertmi navzájom, umožniť výmenu skúseností a spoločne diskutovať o benefitoch spolupráce a aktivitách v jednotlivých Eionet skupinách a na úrovni EEA. Eionet SK v súčasnosti združuje viac ako 90 expertov z 19 inštitúcií SR a stretnutia sa zúčastnilo takmer 50 z nich.

NFP SK informoval o Národnom stretnutí členov Eionet SK počas zasadnutia všetkých NFP z členských a spolupracujúcich krajín EEA, v dňoch 12. – 13. októbra 2022 v Kodani.

Eionet je partnerskou sieťou EEA a v súčasnosti združuje už viac ako 400 inštitúcií a 2 000 expertov z celej Európy. EEA prostredníctvom siete Eionet zhromažďuje údaje o životnom prostredí krajín, ktoré tvoria základ integrovaných environmentálnych hodnotení a produktov EEA. Experti sú v sieti združení v 13 hlavných Eionet skupinách a spolupracujú na rôzne environmentálne témy. Hlavným cieľom EEA a Eionet je v čo najväčšej miere podporiť plnenie cieľov Európskej zelenej dohody,  8. environmentálneho akčného plánu a tvorbu politík EÚ poskytovaním včasných a relevantných informácií o stave životného prostredia v Európe.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť