November bez obalov

November bez obalov

Tvorba odpadu na Slovensku sa neustále zvyšuje, za posledné desaťročie narástla o viac ako tretinu. Podľa údajov z roku 2019 každý občan vyprodukuje priemerne 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo každoročne rastie. Odpad z našich domácností a spôsoby jeho redukovania budú hlavnou témou novembrovej výzvy v kampani Zatoč s odpadom, ktorej autormi sú koordinátori envirovýchovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Zhruba polovicu celkovej hmotnosti odpadu z domácností tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý môžeme „zrecyklovať“ sami, a to kompostovaním. Druhú polovicu tvoria z veľkej väčšiny obaly. Celkovo sa na Slovensku za rok vyprodukuje pol milióna ton odpadu z obalov[1]. Všetky druhy obalov sú problematické, pokiaľ ich produkujeme nadbytočne veľa. V niektorých prípadoch majú obaly svoje opodstatnenie, napríklad kvôli hygienickým predpisom. Z väčšej časti však ich použitie súvisí s marketingom, keďže „obal predáva“. Environmentálny aspekt je braný na zreteľ len výnimočne, preto je v tejto oblasti potrebné zmeniť povedomie verejnosti. Upozorňuje na to práve Slovenská agentúra životného prostredia novembrovou výzvou, v ktorej sa zaujímame, čo majú Slováci a Slovenky v koši. Zároveň ponúkame možnosti a tipy, ako sa obalom v bežnom živote vyhnúť a ich množstvo čo najviac eliminovať.

Základným pravidlom je nekupovať výrobky, ktoré sú zložito viacnásobne balené. Zvážiť treba aj nakupovanie minerálnych vôd – uprednostniť tie, ktoré sú vo vratných sklenených fľašiach. Vhodné je výrazne obmedziť nakupovanie jedál či nápojov podávaných v jednorazových obaloch. Uprednostňujme nebalené ovocie, zeleninu a pečivo a na ich prenos využívajme vlastné, viackrát použiteľné vrecká. V novembri verejnosť vyzývame k návšteve bezobalových obchodov, ktoré sú ideálnym miestom vyskúšať si túto zmenu na sebe.

 

Výzva: Prekvapenie bez obalu

Množstvo potravín, ale aj drogérie, dokážeme nakúpiť práve v týchto obchodoch. Stačí mať vlastnú udržateľnejšiu verziu obalu – vrecko, nádobu, dózu, prekonať svoju pohodlnosť a mať chuť vyskúšať niečo iné.

 

Postup:

1. Navštívte bezobalový obchod vo svojom okolí.

2. Pozrite si ponuku výrobkov a v prípade kúpy využite vlastný obal.

3. Odfoťte nám to, čo  vás  najviac prekvapilo, že sa dá kúpiť bez obalu.

 

Odborným garantom novembrovej výzvy je Dana Moderdovská, slovenská zero-wasterka. Registrácia do kampane prebieha na tomto linku:

https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/co-mame-v-kosi

 

Vyhodnotenie októbrovej výzvy k plytvaniu potravinami je zverejnené tu: https://www.ewobox.sk/clanok/nedokonale-ovocie-a-zelenina-chuti-vyborne

 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť