Nový ročník súťaže Zelený svet sa zameria na lokálnosť a návrat k nej

Nový ročník súťaže Zelený svet sa zameria na lokálnosť a návrat k nej

Ako môže človek prispieť svojim životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny? K zamysleniu nad týmito otázkami vyzýva našu najmladšiu generáciu a jej pedagógov už 26. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet.

Organizátorov a vyhlasovateľov súťaže zo Slovenskej agentúry životného prostredia zaujíma, ako vedia svoj pohľad na túto tému pretaviť do svojich umeleckých diel. Lokálnosť  totiž v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Tajomstvo tohto pojmu je pritom ukryté v rozumnom využívaní miestnych zdrojov, stačí sa len zamyslieť a potom myšlienku a zmenu svojho životného štýlu v prospech udržateľného rozvoja pretaviť do literárneho či výtvarného umeleckého diela. Práce odrážajúce aktuálnu tému môžu súťažiaci zaregistrovať v predpísanom formáte do troch súťažných kategórií: 1.Výtvarná a digitálna forma, 2. Literárna tvorba, 3. Tvorivý pedagóg. Propozície súťaže Zelený svet sú zverejnené na webovej stránke https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/.

Súťažné práce je potrebné poslať najneskôr do 30. novembra 2021. Najlepšie diela v jednotlivých súťažných kategóriách budú ocenené hodnotnými vecnými cenami. Kvalitu a výnimočnosť prác bude posudzovať hodnotiaca komisia tvorená odborníkmi z umeleckej oblasti počas decembra. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien je plánované na začiatok nového roka 2022.

 

Poslaním súťaže Zelený svet je najmä vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

Fotogaléria

Vytlačiť