Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

DanubeHack 3.0 ( 16. decembra 2017 – 17. decembra 2017) bude už tretím podujatím typu Hackathon, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie fóra na stretnutie záujemcov o potenciál Otvorených (Geo) údajov. Pred Vianočnými sviatkami tak môžu záujemcovia v Bratislave, aj za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia, odprezentovať svoje myšlienky, znalosti a prediskutovať možné smery ďalšej spolupráce, alebo projektové zámery. Ambíciou podujatia je podporiť vývoj aplikácií, ktoré sú postavené na opätovnom použití otvorených údajov a aplikačno-progamovacích rozhraní (APIs) organizácií verejnej správy. Otváranie údajov na Slovensku sa v roku 2017 dostáva do novej etapy prostredníctvom ambicióznych cieľov (Uznesenia vlády SR 104/2017 a 346/2017 ). Ich sprístupňovanie je ešte len na svojom začiatku, no časť údajov verejnej správy je už dnes dostupná ako otvorené údaje prostredníctvom Portálu Otvorených Dát. Ich počet bude narastať, no je potrebné hľadať aj dôkazy o tom, že toto úsilie má svoj zmysel. Preto sa spojí na podujatí v Bratislave niekoľko subjektov verejného sektora, aby zistili:

  • či je možné vytvoriť nové aplikácie, údaje, služby, ale aj pracovné príležitosti nad otvorenými údajmi, API a otvorenými technológiami,
  • ako ich efektívne využiť pre zlepšenie Štátneho IT (eGovernment) pri tvorbe a využití služieb a aplikácií s pridanou hodnotou,
  • overiť možnosti otvorených priestorových údajov, API, vrátane potenciálu INSPIRE infraštruktúry.

Viac informácií o podujatí a jeho programe nájdete na webovej stránke podujatia www.danubehack.eu.

 

Vytlačiť