Ponuka envirovýchovy na školský rok 2022/2023

Ponuka envirovýchovy na školský rok 2022/2023

Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Slovenskej agentúry životného prostredia opäť prichádza so zaujímavou ponukou programov, udalostí, aktivít, súťaží a výziev do nového škoského roka 2022/2023.

Ponuka je rozdelená do týchto častí:

- regionálne programy pre školy na území Banskobystrického samosprávneho kraja,

- celoslovenské školské programy realizované cez web stránky,

- školské súťaže,

- programy pre verejnosť,

- ponuka pre učiteľov,

- programy v našom Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) Dropie.

 

Ponuka je súčasťou prílohy.

Viac informácií o činnosti odboru nájdete tu: https://www.sazp.sk/sazp/organizacne-clenenie/odbor-environmentalnej-vychovy-vzdelavania-a-osvety.html

Vytlačiť