Povedzme jasné NIE letákom v schránkach

Povedzme jasné NIE letákom v schránkach

Papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v bežnom živote ľudí. Vyrába sa z neho široké spektrum výrobkov dennej spotreby, napríklad aj obaly. Aktuálnym trendom v obalovom priemysle je nahrádzanie plastových obalov práve tými papierovými. Ich vlastnosti, ako sú relatívne ľahká recyklácia a krátka doba rozkladu v prírode, sú zaujímavé aj z pohľadu odpadového hospodárstva. Aprílová výzva Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) z kampane Zatoč s odpadom sa však venuje aj druhej strane veci – a tým je stúpajúci dopyt po dreve a značná spotreba zdrojov.

Zvyšovanie produkcie papiera má za následok aj zvýšený dopyt po dreve a jeho ťažbe. Recyklácia papiera zase kladie požiadavky na spotrebu elektrickej energie a vody. Na výrobu jednej tony papiera sú potrebné 3 až 4 tony dreva. Príkladom neefektívne využívaných zdrojov a surovín môžu byť reklamné letáky, ktoré častokrát končia v koši alebo v zbere papiera bez toho, aby sme ich vôbec prečítali. Pre mnohých ľudí to je nevyžiadaná a obťažujúca pošta, navyše v dobe, kedy mnohé letáky už nájdeme aj online. Ak však nedáme vedieť náš nezáujem o letáky, nepriamo podporujeme ich ďalšiu produkciu a tlač. Prispievame tým aj k zmeny klímy.

Dôležité je uvedomiť si, že papier pochádza z prírody, a teda vo svojom chemickom vzorci nesie uhlík. Ten je základným prvkom všetkého čo žije, alebo niekedy žilo na planéte Zem. V súčasnosti už vieme aj to, že práve oxidy uhlíka (COx) prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a k zmene klímy tým, že znásobujú skleníkový efekt.

Zatoč s odpadom

Každý jeden strom spotrebováva z ovzdušia CO2 (oxid uhličitý) pomocou fotosyntézy a využíva tento uhlík ako potravu a stavebný materiál na svoj rast. Tento proces sa nazýva aj sekvestrácia, čiže uloženie uhlíka. Pri ťažbe, spracovaní a spaľovaní dreva tento uhlík berieme z jeho prírodného úložiska a vypúšťame (emitujeme) ho naspäť do atmosféry. To isté platí aj o rope a fosílnych palivách, s tým rozdielom, že do ovzdušia uvoľňujeme zakonzervovaný uhlík, ktorého sa Zem „zbavila“ pred miliónmi rokov. Prirodzený obeh uhlíka je ľudskou činnosťou narúšaný a následky sa prejavujú zmenou klímy.

SAŽP preto verejnosť vyzýva, aby sa zamyslela nad týmito spojitosťami a povedala jasné NIE letákom v schránkach. Svoj postoj môžu jednotlivci deklarovať prihlásením sa do aprílovej výzvy s názvom Domácnosť bez letákov.

Výzva: Domácnosť bez letákov

  1. Jedna domácnosť dostane za mesiac do schránky priemerne 2,5 kg letákov. Dajte najavo, že s tým nesúhlasíte!
  2. Vyrobte si originálnu nálepku/nápis na svoju poštovú schránku. Použite vtipný text či grafiku na odplašenie vhadzovačov reklamných letákov. 
  3. Vypočítajte si, koľko kilogramov papiera takýmto spôsobom ušetríte za rok.

Viac informácií o aprílovej výzve a vyhodnotenie marcovej nájdete na stránke: https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom

Vytlačiť