POZOR ZMENA - KONFERENCIA ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO? JE ZRUŠENÁ

POZOR ZMENA - KONFERENCIA ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO? JE ZRUŠENÁ

Ospravedlňujeme sa, ale uvedená konferencia je zrušená. Veríme, že sa nám ju podarí zorganizovať do konca tohto roka. O novom termíne budeme verejnosť včas informovať.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravujú odbornú konferenciu ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO? Podujatie sa uskutoční  07. – 08. 09. 2022 na severe Slovenska.

Cieľom konferencie je poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v obciach. Určená je primárne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovdzušia zohrať kľúčovú rolu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovdzušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívneho využívania legislatívnych a ekonomických nástrojov.

V prípade záujmu o účasť sa môžete prihlásiť tu: https://www.populair.sk/sk/podujatie/601.

Účasť je bezplatná, program aj s pozvánkou je v prílohe.


Foto: Rastislav Staník, SAŽP

 

Vytlačiť