Pozvánka na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

Pozvánka na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov, ktoré sa budú konať v dňoch 11. - 12. júna 2019 v Hoteli Partizán Tále.

Cieľom informačných dní je vzájomná výmena skúseností, ktoré boli nadobudnuté počas takmer desaťročnej praxe s vykonávaním zákona  č. 514/2008 Z. z.  o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac informácií nájdete v pozvánke.

Vytlačiť