Pozvánka na Informačný deň k Dohovoru o krajine

Pozvánka na Informačný deň k Dohovoru o krajine

SAŽP spolu s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021.

XIII. ročník seminára zameraný na aktuálne otázky starostlivosti o krajinu sa uskutoční 22. júla 2021 v Kongresovom centre Študentského domova Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Sprievodnou aktivitou podujatia bude panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

Svoju účasť na podujatí potvrďte prosím na adrese: iveta.bohalova@sazp.sk.

Pozvánku aj s programom nájdete v prílohe.

Vytlačiť