POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ DEŇ K ZOSUVOM

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ DEŇ K ZOSUVOM

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky vás pozývajú na INFORMAČNÝ DEŇ K ZOSUVOM – SÚČASNÝ STAV, SÚVISIACE RIZIKÁ, ICH PREVENCIA A MANAŽMENT.

Informačný deň je ťažiskovo určený pre zástupcov samosprávy v územiach náchylných k vzniku svahových pohybov. Cieľom je poskytnúť informácie o svahových deformáciách (zosuvoch) v území, ktoré predstavujú jeden z nepriaznivých sprievodných javov zmeny klímy, ich výskyte, potenciálnej možnosti vzniku a o rizikách vyplývajúcich z ich prítomnosti. Zároveň informovať o možnostiach a postupoch predchádzania resp. riešenia následkov zosuvných rizík v postihnutých oblastiach.

Podujatie sa uskutoční 25. októbra 2019 v Košiciach. Pozvánku aj program nájdete v prílohách.

Registrácia je možná tu: http://globus.enviroportal.sk/zosuvy-infoden/

 

Vytlačiť