Pozvánka na workshop k udržateľnej mobilite

Pozvánka na workshop k udržateľnej mobilite

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na workshop Udržateľná mobilita v mestách/obciach - Praktické príklady podujatí a trvalých opatrení. Uskutoční sa v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici 28. mája 2019 od 10.00 - 14.00 hod.

Workshop bude zameraný na príklady dobrej praxe z podujatí alebo trvalých opatrení, ktoré pomáhajú pri rozvoji udržatešnej mestskej mobility a ktorých organizácia a realizácia nemusí byť vždy finančne náročná. Určený je zástupcom samospráv, občianskych združení, spolkov či jednotlivcom, ktorí sa zaujímajú o udržateľnú mobilitu v mestách alebo obciach.

Účasť na workshope je bezplatná a možná len na základe akceptovaných prihlášok odoslaných najneskôr do 24. mája 2019 na e-mail etm@sazp.sk.

 

 

Vytlačiť