POZVÁNKA NA WORKSHOP O UDRŽATEĽNEJ MOBILITE

POZVÁNKA NA WORKSHOP O UDRŽATEĽNEJ MOBILITE

Slovenská agentúra životného prostredia vás 12. novembra 2019 pozýva na workshop UDRŽATEĽNÁ MOBILITA V MESTÁCH/obciach - PRAKTICKÉ PRÍKLADY PODUJATÍ A TRVALÝCH OPATRENÍ. Cieľom workshopu je predstaviť príklady dobrej praxe, podujatí alebo trvalých opatrení, ktoré pomáhajú rozvoju udržateľnej mestskej mobility, pričom ich organizácia a realizácia nemusí byť vždy finančne náročná.
Slovenská agentúra životného prostredia každý rok vyzýva slovenské mestá a obce, aby sa zapojili do kampane Európsky týždeň mobility. Táto vyzýva samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a zároveň sa obracia na občanov, aby vyskúšali alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu automobilových prostriedkov – peši,
bicyklom či hromadnou dopravou. Slovenská agentúra životného prostredia, národný koordinátor kampane, sa snaží zástupcov slovenských samospráv motivovať k zapojeniu sa do kampane, metodicky usmerňovať, poskytovať poradenstvo pri registrácii a príprave podujatí.

Počet registrovaných samospráv do kampane, ktorým nie je ľahostajná kvalita života ich obyvateľov, sa každoročne zvyšuje. Pribúdajú efektívne trvalé opatrenia a podujatia realizované v prospech udržateľnej mobility. Workshop má pomôcť aj pri hľadaní spoločných riešení, návrhov a podnetov nielen pre zapojenie sa do kampane, ale aj pre opatrenia na zlepšenie životného prostredia, kvality ovzdušia a zachovanie udržateľnej mobility v mestách a obciach. Workshop je určený pre zástupcov samospráv, neziskových organizácií, inštitúcií ale aj zástupcov škôl. Uskutoční sa v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce, Námestie osloboditeľov 25.
Prihlásiť sa na workshop je možné do 8. 11. 2019 na e-mail: etm@sazp.sk

Vytlačiť