Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na prvý zo série tohtoročných workshopov v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia k téme Plánovanie udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční online 27. mája 2021.

Zameraný bude na rozvoj udržateľnej mobility, ekologickú logistiku v Martine, štandardy cyklodopravnej infraštruktúry a vplyv multimodálneho plánovania na dopravné správanie obyvateľov.

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Pozvánku na workshop nájdete v prílohe. Účasť na workshope je bezplatná.

Registrácia je možná do 26.5.2021 do 14.00 hod. prostredníctvom registračného formulára na stránke projektu https://populair.sk/sk/event/241 .

Registrovaným účastníkom bude v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom zaslaný mailom link, kde sa bude možné pripojiť.

Vytlačiť