Predstavte svoju tvorbu prostredníctvom ENVIROSPEKTRA a ZELENÉHO SVETA 2019

Predstavte svoju tvorbu  prostredníctvom ENVIROSPEKTRA a ZELENÉHO SVETA 2019

Do 2. kola národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2019 môžete poslať súťažné práce do konca mája. Zachytávať majú metamorfózy prírody na prelome ročných období v zmysle predpísanej témy Zima verzus jar. Svoj výtvarný a literárny talent môžete zviditeľniť prostredníctvom súťaže Zelený svet dielkami na tému Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme.  V oboch častiach súťaže, vo výtvarnej aj literárnej, máte v svojich súťažných prácach vyjadriť svoj postoj k stavu ovzdušia, k jeho významu pre náš život a ku krokom, ktoré môžu zvrátiť jeho nepriaznivý stav. Súťažné práce do Zeleného sveta môžete posielať do 28. júna 2019. Viac informácií o súťažich, ich podmienkach a partneroch  nájdete na  http://zelenysvet2019.sazp.sk/http://envirospektrum.sazp.sk/.

Ilustračné foto z oceňovania víťazov Zeleného sveta 2018: Archív SAŽP

 

 

Vytlačiť