Premiérová konferencia GEOCHÉMIA je za nami

Premiérová konferencia GEOCHÉMIA je za nami

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje už niekoľko rokov v rámci národného projektu INFOAKTIVITY zaujímavé informačné aktivity o environmentálnych záťažiach. Tá posledná sa konala v Senci – ako druhá v poradí prezenčnou formou v tomto roku. Išlo o vedeckú konferenciu GEOCHÉMIA 2021, ktorá bola pripravená už v decembri minulého roka, ale kvôli opatreniam v súvislosti s verejným zdravím bol jej 24. ročník presunutý na jarný termín 2022. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia ako spoluorganizátor už tradičných hlavných organizátorov konferencie, ktorými sú Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenská asociácia geochemikov a katedra geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Trojdňové podujatie sa konalo v termíne 6. – 8. apríla 2022 v Senci pri Slnečných jazerách. Za informáciami o témach konferencie celkovo pricestovalo do Senca viac ako 100 účastníkov z radov vedeckých pracovníkov, pedagógov, doktorandov i študentov univerzít, geologických firiem či spoločností, ktoré aktívne prispievajú k riešeniu problematiky environmentálnych záťaží, a takisto aj z Ministerstva životného prostredia SR.

Snahou organizátorov je každoročne zapájať do programu konferencie aj mladých vedeckých pracovníkov a konferencia slúži ako výborná platforma na prezentáciu ich vedeckých projektov podporených z rôznych zdrojov. Tento rok sa kvôli zhoršenej situácii s cestovaním nezúčastnili na podujatí partneri projektov z Nemecka i Poľska, ktorí pôvodne prejavili záujem o aktívnu participáciu. Konferencia je mimoriadna aj tým, že každoročne prináša nové vedecké poznatky, ktoré sa môžu aplikovať aj pri sanácii zložiek životného prostredia vrátane environmentálnych záťaží.

V predvečer konferencie sa konala odborná exkurzia do lokality bývalého antimónového ložiska v Pezinku, konkrétne do okolia i samotnej štôlne Budúcnosť a starého odkaliska. Momentálne túto lokalitu prevádzkuje Geopark Malé Karpaty. Súčasťou odborného programu exkurzie bola aj prezentácia projektu sanácie environmentálnej záťaže Pezinok – Rudné bane, ktorú začína realizovať dodávateľ prác DEKONTA Slovensko, spol. s r. o.

Odborný program konferencie bol zoskupený do viacerých sekcií. Na vyžiadané prednášky počas prvého dňa konferencie nadviazali prednášky na tému Geochémia v aktuálnych geologických výskumoch, Geochémia & mineralógia & petrológia a Aplikovaná geochémia v sanácii životného prostredia. Program druhého dňa vyplnili prednášky mladých vedeckých pracovníkov v rámci komentovanej posterovej sekcie, prezentačný workshop projektu LIFE WATER and HEALTH, informácia o projekte INFOAKTIVITY, vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu prednášku a najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov, ktoré boli aj ocenené, a na záver programu valné zhromaždenie SAGCH.

Súčasťou konferencie je aj zborník prednášok. Viac informácií nájdete tu: https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/

Foto: Tomáš Lánczos

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť