Pripravujeme konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021

Pripravujeme konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia plánujú medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie určené primárne pre zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov sa uskutoční v Banskej Bystrici, v hoteli Dixon 7. a 8. septembra 2021. Termín pripadá na Svetový deň čistého ovzdušia, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov na 7. september.

Organizátori chcú vytvoriť priestor pre zdieľanie a šírenie informácií, poznatkov a skúseností v oblasti kvality ovzdušia. Prezentované budú pripravované zmeny právnych predpisov na ochranu ovzdušia, súčasný stav kvality ovzdušia, možnosti financovania opatrení na jeho zlepšenie a príklady dobrej praxe z realizovaných opatrení a zo zvyšovania environmentálneho povedomia zo Slovenska aj zo zahraničia. Diskutovaná bude súčasná a potenciálna úloha príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy a tiež úloha regionálnych manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov pri tvorbe stratégií, zvyšovaní environmentálneho povedomia, či zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Prednášky doplnia interaktívne konzultácie manažérov kvality ovzdušia s účastníkmi konferencie a ukážky z edukatívnej show Smokeman zasahuje, realizovanej jedným z partnerov projektu – VŠB TU Ostrava.

Napriek zlepšeniu kvality ovzdušia v posledných rokoch majú niektoré regióny Slovenska dlhodobý problém s kvalitou ovzdušia. V dôsledku vysokej úrovne znečistenia prachovými časticami (PM10) rozhodla Európska komisia 18. februára 2021 o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.

Konferencia je hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Cieľom projektu je zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.

Registrácia na podujatie bude prebiehať od 1. júla 2021 do 16. augusta 2021. V prípade naplnenia stanovenej kapacity účastníkov si organizátori vyhradzujú právo uzatvorenia registrácie na konferenciu pred uvedeným termínom. V prípade zhoršenia situácie v šírení nákazy ochorenia COVID‑19 si organizátori vyhradzujú právo zorganizovať podujatie online formou, respektíve ho zrušiť.

Viac informácií o podujatí: https://populair.sk/sk/event/301

IIustračné foto: 123RF

 

Vytlačiť