Program obnovy dediny na rok 2022 je spustený

Program obnovy dediny na rok 2022 je spustený

Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila webaplikáciu na podávanie žiadostí v rámci Programu obnovy dediny na rok 2022. Uzávierka podávania žiadostí je 21. 07. 2022 do 15:00 hod.

V rámci tohto ročníka je možné podať žiadosť iba v 2 činnostiach, a to činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia a činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Realizáciu a vyúčtovanie projektov je potrebné zabezpečiť do 31. 10. 2022, bližšie informácie nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2022 (TU).

 

 

Vytlačiť