RCBD pokračuje v školení expertov na environmentálne dohovory

RCBD pokračuje v školení expertov na environmentálne dohovory

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP,  organizuje v spolupráci so spojeným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského (BRS) dohovoru expertný míting na vedenie mítingov BRS dohovorov. Uskutoční sa od 12. do 14. februára v Bratislave v hoteli TATRA. Pôjde o celosvetový míting s približne 40 účastníkmi zo všetkých UNEP (program OSN pre životné prostredie) regiónov. Míting bude vedený zástupcami BRS sekretariátu a vybranými expertmi s „chairovskými“ skúsenosťami. V záujme posilnenia implementácie BRS dohovorov, ako aj Strategického prístupu k medzinárodnému nakladaniu s chemickými látkami (SAICM) a Minamata dohovoru o ortuti je potrebné posilniť zastúpenie a rôznorodosť vyškolených, sebaistých a ochotných predsedov pre vedenie rôznorodých mítingov týchto environmentálnych dohovorov. Súčasťou bude i práca v rámci pracovných skupín, kde sa budú riešiť modelové úlohy - prijatie a odsúhlasenie programu a vedenie kontaktných skupín podľa výberu problematiky s cieľom dosiahnuť pozitívny výsledok konsenzom a nie hlasovaním.

Ilustračné foto: Archív SAŽP

Vytlačiť