RCBD pripravuje workshop zameraný na manažment odpadov obsahujúcich nové POPs

RCBD pripravuje workshop zameraný na manažment odpadov obsahujúcich nové POPs

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je  organizačnou zložkou Slovenskej agentúry životného prostredia, pripravuje na 6. - 7. decembra 2018 pre expertov zo strednej a východnej Európy workshop zameraný na manažment odpadov obsahujúcich nové POPs.  Podujatie v bratislavskom hoteli Tatra zrealizuje v spolupráci s finančným nástrojom Európskej komisie - TAIEX a spojeným sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru. Na workshope organizátori očakávajú účasť približne 35 expertov z Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Kosova, Moldavska, Čiernej Hory, Srbska, Turecka, Ukrajiny a Moldavska. Program pracovného stretnutia  bude venovaný aktuálnej legislatíve Európskej únie v oblasti manažmentu odpadov kontaminovaných novými POPs, prezentácii aktuálneho stavu legislatívy vo vybraných krajinách a praktickému tréningu.

Perzistentné organické látky sú ťažko odbúrateľné organické látky, pre ktoré je medzinárodne zaužívaná skratka POPs podľa anglického výrazu Persistent Organic Pollutants. Ide o chemické organické látky s veľmi dobrými úžitkovými vlastnosťami, vďaka ktorým sa používajú napríklad ako pesticídy alebo ako technické kvapaliny v elektrických a elektrotechnických  zariadeniach. Sú však problematické z hľadiska ochrany zdravia ľudí, pretože sú ťažko rozložiteľné a majú schopnosť intenzívne sa kumulovať v potravinovom reťazci. Vzhľadom na ich prenos v ovzduší na veľké vzdialenosti aj do oblastí, v ktorých sa nikdy nevyrábali a nepoužíval, sú predmetom viacerých medzinárodných aktivít s cieľom zabezpečiť ochranu  životného prostredia pred týmito látkami realizáciou konkrétnych opatrení  zameraných na zrušenie  výroby a postupné obmedzovanie až zákaz ich používania.

 

Vytlačiť