SAŽP je partnerom nového klimatického projektu KLÍMA BEST

SAŽP je partnerom nového klimatického projektu KLÍMA BEST

Zastrešujúcim cieľom projektu je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, informovanosti a v správaní cieľových skupín v boji proti klimatickej zmene. V rámci projektu prejde úpravou aj areál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. Financie poskytne Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskych grantov, časť pôjde aj zo štátneho rozpočtu a časť prostriedkov poskytne žiadateľ projektu, ktorým je  OZ Ekoenergia.

Projekt s názvom KLÍMA BEST - NAJLEPŠIE skúsenosti pre lepšiu KLÍMU (anglická verzia Better CLIMA based on the BEST experiences - CLIMA BEST) odštartoval v stredu, 27. apríla otváracou konferenciou za účasti odbornej verejnosti, nórskych partnerov (The Energy Farm International Foundation, International Development Norway AS) i slovenských partnerov (Občianske združenie Ekoenergia, SAŽP) v sídle agentúry v Banskej Bystrici. V rámci konferencie odznelo mnoho podnetných myšlienok a niekoľko kľúčových príkladov z praxe, ako môžu malé zmeny v domácnostiach alebo v záhradách, v dopravných návykoch či vykurovaní prispieť k boju proti zmene klímy. V projekte KLÍMA BEST pôjde konkrétne o realizáciu osvetových a informačných aktivít súbežne so súvisiacimi zmierňovacími a adaptačnými opatreniami na mieste, na ktorých sa budú aktívne podieľať cieľové skupiny –  jednotlivci či organizácie. Aktivity sa budú týkať zadržiavania dažďovej vody, využívania pôdy, obnoviteľnej energie, zeleného a čistého vykurovania, mobility šetrnej ku klíme, zelenej infraštruktúry a ochrany biodiverzity. Praktické opatrenia budú prezentované v Bioklimatickom parku Drienová pri meste Rajec.

Počas trvania projektu prejde zmenou aj areál Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici, ktorá je jedným z jeho hlavných partnerov. Sídlo agentúry je situované vo frekventovanej časti mesta, nachádza sa medzi budovami viacerých administratívnych organizácií a stredných škôl, okolo ktorých denne prechádzajú zamestnanci, študenti a obyvatelia mesta. „Cieľom kampane je zmeniť tento koridor na miesto s nižšou koncentráciou áut a naopak, s vyššou diverzitou života, biodiverzitou. Realizáciou jednotlivých tvrdých a mäkkých opatrení chceme poukázať na konkrétne príklady, ako môžeme zmierňovať a prispôsobovať sa zmene klímy v každodennom živote, a tak zvyšovať povedomie verejnosti o tejto téme,“ objasnil Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP. Z praktického hľadiska pribudne v areáli agentúry prístrešok na bicykle so zelenou strechou a solárnym nabíjaním, kontajner na povrchové zachytávanie dažďovej vody, stanovištia a napájadlá pre hmyz či vtáky, vysadí sa biodiverzitná lúka s kvitnúcimi druhmi pôvodných rastlín. Tieto opatrenia budú doplnené informačnými podujatiami a propagačno-vzdelávacími materiálmi. Všetky navrhované aktivity kampane budú označené a realizované pod spoločným názvom „Menej áut, viac života“, aby boli ľahko identifikovateľné.

Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. „Projekt KLÍMA BEST bol schválený ako jeden z najlepšie hodnotených projektov v rámci výzvy „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ – (ClimaInfo)[1], ktorej cieľom je edukácia v predmetnej oblasti a to najmä prostredníctvom zohľadnenia princípov informálneho učenia sa. Spomínané atribúty sú výborne naplánované práve v tomto  projekte. Veľmi nás teší aj fakt, že dôležitosť boja proti klimatickým zmenám bude podčiarknutá aj vďaka účasti dvoch partnerov z Nórskeho kráľovstva, čo prispeje k posilneniu bilaterálnej spolupráce počas implementácie projektu za účelom výmeny skúseností a dobrej praxe. Pevne verím, že prostredníctvom kombinácie mäkkých a tvrdých opatrení projekt napomôže k zvýšeniu klimatickej gramotnosti cieľových skupín, a projektovým partnerom sa podarí popularizovať ich vlastné, lokálne osvedčené postupy s inovatívnymi prístupmi tak, aby téma zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy mala praktické využitie v ich každodennom živote,“ uzavrel Denis Knotka zo sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia.

 

Cieľom projektu je vymieňať si bilaterálne poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy v snahe zvýšiť povedomie a gramotnosť o zmene klímy a jej dopadoch na Slovensku. Projekt KLÍMA BEST získal grant z Nórska v sume 184 636 € € a je spolufinancovaný v sume 32 583 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií o projekte nájdete tu: https://bioklimapark.com/klima-best/

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť