SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII

SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII

V dňoch 11. – 13. februára 2020 navštívili zástupcovia SAŽP a MŽP SR kolegov z Českej informační agentúry životného prostředí (CENIA).

Hlavnými témami stretnutia bola výmena skúseností medzi odborníkmi z CENIA, MŽP SR a SAŽP v oblastiach analýz a hodnotenia životného prostredia, od získavania údajov, ich spracovania až po ich publikovanie na webe vo forme údajov, indikátorov a hodnotiacich správ. Ďalšími témami diskusie boli prístupy hodnotenia implementácie politík, prechodu na obehové hospodárstvo a udržateľný rozvoj, zmeny klímy a mechanizmov hodnotenia dopadov, ako aj výhľadových štúdií, modelov a scenárov v životnom prostredí.

Účelom stretnutia odborníkov, okrem pracovnej diskusie nad metodickými postupmi jednotlivých agend, ktoré sú pre spomínané inštitúcie spoločné, a ktoré prinesú zvýšenie efektivity práce na dotknutých pracoviskách, bolo aj posilnenie bilaterálnej a medzinárodnej spolupráce.

Fotogaléria

Vytlačiť