SAŽP odštartovala inovačné vzdelávanie učiteľov skúmaním (ne)Udržateľného rozvoja

SAŽP odštartovala inovačné vzdelávanie učiteľov skúmaním (ne)Udržateľného rozvoja

Po dvojročnej odmlke spôsobenej covidovou pandémiou sa SAŽP vrátila k vzdelávaniu pedagógov a vychovávateľov materských, základných a stredných škôl. Počas obdobia, ktoré neprialo kolektívnym aktivitám sme pracovali na inovácii jeho obsahu, metód vzdelávania a praktických prínosoch pre učiteľskú prax.

Vzdelávanie sa realizuje v rámci Oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania udeleného MŠVVaŠ SR (evidenčné číslo 21/2020 – IV). Pozostáva z piatich vzdelávacích dní popretkávaných praktickými a aktivizujúcimi prvkami:

  1. Skúmanie (ne)Udržateľného rozvoja
  2. Aj učiteľ je spotrebiteľ
  3. Zmena klímy alebo iný príbeh
  4. Ako na to v škole
  5. Projekty v službách envirovýchovy

Novým inovatívnym prvkom je aj spôsob ukončenia, a to formou projektu s praktickým prínosom pre školu a životné prostredie. Komunikácia a práca s učiteľmi bude pokračovať aj po skončení vzdelávania, s cieľom podať pomocnú ruku a poskytnúť podporu pri realizácii navrhnutých envirovýchovných projektov v prostredí ich školy.

Počas prvého dňa sa účastníci zoznámili so širšou ponukou aktivít SAŽP pre školy, lektormi vzdelávania, a tiež sami medzi sebou. V príjemnej neformálnej atmosfére potom skúmali, tvorili, znázorňovali a z rôznych uhlov rozoberali slovo ROZVOJ – v jeho neudržateľnej aj udržateľnej podobe.

Fotogaléria vám priblíži atmosféru prvého dňa. Pre viac informácií o plánovaných termínoch vzdelávania nás kontaktujte na: o-vychova@sazp.sk.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť