SAŽP sa zapojí do Európskej noci výskumníkov na Slovensku

SAŽP sa zapojí do Európskej noci výskumníkov na Slovensku

Mottom v poradí už 16. ročníka, ktorý sa uskutoční 30.9.2022,  je „Dôverujme vede“. Organizátori pripravili zaujímavý a bohatý program určený pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci a študenti stredných škôl s cieľom podnietiť ich záujem o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Podujatia sa budú konať vo viacerých mestách Slovenska a nebude medzi nimi chýbať ani Banská Bystrica. Organizátori si za miesto konania vybrali priestory Európa SC. Do programu sa svojimi aktivitami zapojí aj SAŽP.

Vzdelávacie a osvetové aktivity zastrešené pod projektom LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia budú zamerané na celodennú prezentáciu tém, ako sú napríklad: Prečo potrebujeme čisté ovzdušie? Čo spôsobuje zhoršenie kvality ovzdušia? Ako môže jednotlivec svojím správaním prispieť k jej zlepšeniu? Prezentácie budú prepojené s relevantnými praktickými ukážkami. Doplní ich panelová diskusia na tému " Čistota ovzdušia - ako správne kúriť a kde šetriť“ a okrem pracovníkov SAŽP sa do nej zapoja aj kolegovia z SHMÚ, VÚC Banská Bystrica, Žilinskej univerzity a Cechu kachliarov.

V priestoroch Európa SC bude počas celého dňa umiestnený tzv. Ekomerač. Ide o veľkorozmerný stánok v tvare zemegule, v ktorom si účastníci podujatia vypočítajú svoju vlastnú ekologickú stopu – ako udržateľný je ich životný štýl. Spolu so zamestnancami odboru environmentálnej výchovy SAŽP budú skúmať rôzne udržateľné alternatívy, ktoré sa dajú bez väčších problémov aplikovať v živote každého spotrebiteľa. 

Podrobný program je dostupný na: https://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-banska-bystrica/europa-sc.html

Vytlačiť