Seminár a videokonferencia pre príjemcov podpory zo ZVF

Seminár a videokonferencia pre príjemcov podpory zo ZVF

V utorok 10. apríla 2018 bola pre príjemcov podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu zorganizovaná videokonferencia, ktorá im prostredníctvom multimediálnej komunikácie umožnila získať odpovede na otázky súvisiace s procesom podpisovania zmlúv.  Videokonferencie sa okrem zástupcov SAŽP zúčastnilo 12 účastníkov vrátane zástupcu Ministerstva životného prostredia SR.

Následne po skončení videokonferencie sa konal informačný seminár, ktorý poskytol príjemcom podpory aj priestor pre osobné stretnutie. Na oboch podujatiach sa okrem sekretariátu Zeleného vzdelávacieho fondu zúčastnili zástupcovia z odboru ekonomiky, verejného obstarávania a právnych služieb, ktorí detailným spôsobom zdôvodnili relevantnosť jednotlivých príloh.

Najdôležitejšou časťou oboch podujatí bola diskusia, kde organizátori zodpovedali všetky otázky príjemcov, čo by malo v tejto fáze napomôcť príjemcom pri vypĺňaní jednotlivých príloh a urýchliť tak proces podpisovania zmlúv so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Všetkým príjemcom bola v závere podujatí ponúknutá možnosť individuálnych konzultácií ich projektov. Všetky otázky a odpovede, ktoré odzneli počas videokonferencie a seminára, budú v najbližšom období zverejnené aj na webovom sídle ZVF v časti FAQ.

Fotogaléria

Vytlačiť