Seminár o environmentálnych záťažiach

Seminár o environmentálnych záťažiach

Odbor environmentálnych služieb SAŽP pripravuje už niekoľko rokov v rámci projektu INFOAKTIVITY zaujímavé informačné aktivity o environmentálnych záťažiach. Tá ostatná sa konala v Žiline – opäť prezenčnou formou bezmála po dvoch rokoch.

Seminár o environmentálnych záťažiach bol určený štátnej správe a odbornej verejnosti, pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom. Jednodňové podujatie sa konalo 24. marca 2022 v Žiline v prednáškových priestoroch Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá zabezpečila aj prezentačnú techniku a stravovanie počas seminára. Za informáciami o environmentálnych záťažiach celkovo pricestovalo do Žiliny 60 účastníkov seminára z pôvodných siedmich desiatok prihlásených záujemcov.
Program sa zameral na aktuálne aktivity MŽP SR, SAŽP, SIŽP a ŠGÚDŠ v oblasti riešenia environmentálnych záťaží či aktuálne projekty ich prieskumu, sanácie a monitorovania. Lektormi boli pracovníci spomenutých rezortných organizácií.

Účasť na seminári bola bezplatná, keďže ide o aktivitu č. 5.3.1 realizovanú v rámci národného projektu 3 INFOAKTIVITY, hlavná aktivita 5 Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží.

Viac informácií o HAP 5 nájdete na adrese: https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/

Elena Bradiaková, SAŽP, Foto: Zuzana Ďuriančíková, SAŽP

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť