ŠIŠKA v znamení ovzdušia a darčekov

ŠIŠKA v znamení ovzdušia a darčekov

Na prvý pohľad ide o dve nezlučiteľné veci, ale  22. ročník festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA potvrdil koncom novembra 2019 v Krušetnici na Orave opak.

Ovzdušie
V predvianočnom čase bola trojdňová ŠIŠKA darčekom pre približne 100 učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy zo všetkých kútov Slovenska. Prvý balíček rozbalil Martin Kremler zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) formou úvodnej prezentácie na hlavnú tému tohto ročníka – ovzdušie. Venoval sa v nej zloženiu atmosféry,  kolobehu látok v nej a environmentálnym problémom spojeným s ovzduším a ich deleniu. Informoval aj o tom, ktoré znečisťujúce látky na Slovensku monitorujeme a aký majú na ne vplyv rozptylové podmienky. „Pretože tie práve určujú aké budú výsledné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší.“  Na prekvapenie mnohých tiež uviedol, že významným zdrojom znečistenia je v zimnom období vykurovanie v domácnostiach.  Martin Kremler venoval časť prednášky aj smogu, vysvetlil čo to je a ako funguje smogový varovný systém, ktorý prevádzkuje SHMÚ. Výstrahu pred závažnou smogovou situáciou môžu vyhlásiť vďaka údajom z Národnej monitorovacej sieti kvality ovzdušia, ktorého stanice sa aktuálne dopĺňajú, vrátane mobilných staníc. Druhý deň festivalu nadviazal na úvodnú prezentáciu sériou kratších vystúpení rozoberajúcich tému ovzdušia z rôznych uhlov pohľadu. Doprava, ekošoférovanie, vplyv na biotu, spotrebiteľské správanie, ale aj školské projekty s využitím monitoringu ovzdušia vo výučbe. Na otázku „Ako sa viac ohriať a menej smrdieť“ odpovedal Jiří Horák alias Smokeman z Výskumného energetického centra v Ostrave. Jeho interaktívna vedecko-výskumná šou o vykurovaní nenechala nikoho chladným. Počas vystúpenia to parilo, syčalo, žiarilo a vybuchovalo a zažili si to aj deti zo Základnej školy s materskou školou v Krušetnici. Smokeman v roku 2019 navštívil spolu 10 slovenských miest v rámci informačných dní organizovaných SAŽP pod názvom Minimalizujme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (vykurovanie.enviroportal.sk).

Darčeky
Festival ŠIŠKA je oslavou environmentálnej výchovy a k tej patria aj darčeky. Celkove ich bolo približne 40. Mali podobu prezentácií, ukážok praktických aktivít a tvorivých dielní. Účastníci si mohli odniesť nielen zaujímavé informácie, ale tiež nové publikácie a materiály od viacerých envirovýchovných organizácií. Na festivale bol predstavený nový portál environmentálnej výchovy EWOBOX. SAŽP odhalila svoju novú environmentálno-výchovnú tvár, inými slovami koncepciu rozvoja environmentálnej výchovy  na najbližšie roky. Účastníci si ako prví pozreli film Druhá šanca o ľuďoch a zvieratách zo Záchrannej stanice a Ekocentra Zázrivá. Nový bol aj spôsob prezentovania metodickej príručky Človek a príroda, ktorú aktéri predstavili prostredníctvom tzv. Eko Inej Prezentácie (EIP). Novým tipom programu bol workshop, zameraný na predstavy o environmentálnej výchove v kontexte udržateľného rozvoja a jej súčasné ciele.

Výchova k ochrane prírody
Rok 2019 sa nesie v duchu osláv 100. výročia  ochrany prírody na Slovensku. Pri tejto príležitosti ŠIŠKA venovala pozornosť aj environmentálnej výchove zastrešenej Štátnou ochranou prírody SR, jej historickým míľnikom a významným osobnostiam. Prvá Škola ochrany prírody (ŠKOP) na Slovensku bola zriadená v roku 1980 Ministerstvom kultúry SSR. Škola menila svoje sídlo až nakoniec v roku 2001 zakotvila vo Varíne. Spomínalo sa na Janka Pagáča, prvého zakladateľa a vedúceho ŠKOP, neskôr riaditeľa CHKO Malá Fatra a súčasne zakladateľa prvého Informačného strediska na Slovensku v Štefanovej (1984). Súčasnosť reprezentovali početné vzdelávacie programy, výstavy, exkurzie, podujatia realizované v školách, edukačných centrách a v samotnej prírode. Zážitok si účastníci odniesli z ukážok vybraných výučbových programov z aktuálnej ponuky pre školy.

Spustenie EWOBOXU
Počas večerného programu ŠIŠKY sa rozviazala stuha na doslova najväčšom a jedinečnom darčeku tohto ročníka – portáli environmentálnej výchovy, ktorý v stredoeurópskych podmienkach nemá obdobu. Pod názvom EWOBOX, bude v najbližších rokoch zhromažďovať informácie z oblasti environmentálnej výchovy a vytvárať priestor pre zdieľanie a spoluprácu. Na jeho príprave sa podieľalo približne 20 organizácií a je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú. Staňte sa aj vy súčasťou www.ewobox.sk.

Prezentácie, ktoré odzneli počas festvivalu nájdete tu.

Foto:Jana Rajnohová, Lilla Szabóová, Martina Procháczková, Iveta Kureková

 

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť