Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR) organizuje  Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy. Školenie sa uskutoční dňa 16. októbra 2018 v Bratislave v priestoroch ZCHFP SR, Hattalova 12.

Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Program školenia a prihlášku na školenie nájdete v prílohách nižšie. Účasť na školení je bezplatná.

Vytlačiť