Slovenskú agentúru životného prostredia čaká strategická výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR

Slovenskú agentúru životného prostredia čaká strategická výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pôsobí na pracovnom trhu od roku 1993. Sme jedinou prierezovou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia s celoslovenskou pôsobnosťou a od nášho vzniku poskytujeme rozmanité environmentálne služby. Zbierame, analyzujeme a prezentujeme verejnosti údaje o životnom prostredí, zabezpečujeme implementáciu národných projektov a sprostredkúvame eurofondy. Okrem toho plníme úlohy v oblasti starostlivosti o mestské i vidiecke životné prostredie a aktívne podporujeme princípy environmentálneho manažérstva. Prostredníctvom kvalitných odborníkov a špecialistov na výchovu a vzdelávanie zvyšujeme povedomie verejnosti v otázkach ochrany a zlepšovania stavu životného prostredia.

Aktuálne je pre nás strategickou výzvou úspešná implementácia projektu obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR, čím sa má zvýšiť ich energetická hospodárnosť. V agentúre preto vznikla Sekcia plánu obnovy, ktorej tím sa personálne rozrastá a pripravuje na obdobie po zverejnení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie. Postupne plánujeme vybudovať sieť regionálnych kancelárií v desiatich okresoch Slovenska. Tím sekcie teda plánujeme rozšíriť o kolegyne a kolegov, ktorí budú pracovať priamo v regionálnych kanceláriách. Vznikajú tak pracovné príležitosti pre odborne a komunikačne zdatných pracovníkov, ktorí budú kontaktnými osobami a poradcami pre záujemcov o obnovu rodinných domov. Prevedú ich celým administratívnym procesom a pomôžu aj pri elektronickej registrácii žiadostí. Rovnako vzniknú manažérske pracovné pozície pre skúsených tímových lídrov regionálnych kancelárií  s technickým vzdelaním. Nábor čoskoro spustíme, preto ostaňte s nami v spojení a sledujte nás na webovej stránke www.sazp.sk.

Hlavné sídlo SAŽP je v Banskej Bystrici, našu činnosť však zastrešujú aj regionálne pracoviská v Bratislave a Žiline. Stredisko environmentálnej výchovy Dropie, zamerané na praktickú exteriérovú výučbu o prírode, sa nachádza v obci Zemianska Olča neďaleko Kolárova. V agentúre sme pyšní na to, že máme za sebou niekoľko dôležitých historických  míľnikov. Medzi prvými slovenskými inštitúciami sme sa zamerali na environmentálne záťaže, stáli sme pri zrode environmentálnych informačných systémov. Od začiatku patríme k lídrom v zachovávaní krajiny v súlade so zásadami udržateľného rozvoja a ochrane jej prírodných hodnôt pre nasledujúce generácie.

Našu prácu pozorne sleduje a hodnotí aj verejnosť, čoho dôkazom je aktuálne 3. miesto v ankete „Najatraktívnejší zamestnávateľ“ za rok 2021, kde bola SAŽP historicky nominovaná prvýkrát. O našom vysokom umiestnení v rebríčku v kategórii „Štátna a verejná správa“  rozhodla práve verejnosť prostredníctvom hlasovania. V prípade SAŽP mohli zavážiť aj viaceré personálne benefity, ktoré zamestnancom ponúkame. Ide napríklad o odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách, flexibilný pracovný čas, jazykové vzdelávanie, home office, dovolenku navyše či sick days a preplatené voľno na zotavenie. Atraktívne sú aj naše dobrovoľnícke aktivity v prírode či zaujímavé projekty s celonárodným dosahom.

Foto: ilustračná, Pixabay

Vytlačiť