Slovenský projekt Včelí kRAJ v súťaži o Cenu Rady Európy za krajinu zaujal

Slovenský projekt Včelí kRAJ v súťaži o Cenu Rady Európy za krajinu zaujal

Do siedmeho ročníka Ceny Rady Európy za krajinu nominovali jej členské štáty 12 projektov, ktoré boli realizované v rámci procesu implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. O ocenenie sa uchádzali projekty z Bulharska, Fínska, Lotyšska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenskej Republiky, Slovinska, Švajčiarska, Talianska, Turecka. Slovenský projekt Včelí kRAJ získal v súťaži špeciálne uznanie medzinárodnej poroty.

Laureátom Ceny Rady Európy 2020/2021 sa stal taliansky projekt Biodiverzita v meste: Bergamo a údolie Astino. Jeho aktivity sa zamerali na obnovu komplexu kláštora Astino a regeneráciu krajiny v priľahlom údolí na rozlohe 60 ha v blízkosti mesta Bergamo, opätovné zavedenie pestovania tradičných plodín na princípe ekologického poľnohospodárstva, vytvorenie miestnej pobočky botanickej záhrady v Bergame a zvyšovanie povedomia o hodnote krajiny prostredníctvom organizovania vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Okrem Slovenskej republiky boli špeciálnym uznaním medzinárodnej poroty ocenené aj projekty z Bulharska, Fínska, Slovinska a Turecka.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle. V každom párnom roku je organizovaná národná cena a v nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný Slovenskou republikou na Cenu Rady Európy za krajinu, podľa pravidiel Rady Európy. Vyhlasovateľom Ceny za krajinu na národnej úrovni je Ministerstvo životného prostredia, koordinovaním a organizáciou je poverená Slovenská agentúra životného prostredia. V roku 2020 bola udelená občianskemu združeniu kRAJ za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom. Cieľom oceneného projektu bolo budovať udržateľnú krajinu formou ochrany opeľovačov a zabezpečením opeľovacej činnosti včelami, ale aj prirodzenými opeľovačmi. Občianske združenie prispieva k zachovávaniu včelárstva najmä v regiónoch Malohontu a Gemera rôznymi aktivitami. Vybudovalo vzdelávacie centrum a prevádzkuje dve jedinečné vzdelávacie včelnice určené širokej laickej i odbornej verejnosti, ktoré predstavujú nový, vzorový a replikovateľný model otvorenej včelnice počas celého roka, kde sa konajú zážitkové programy pre všetky typy škôl, od materských škôl až po univerzity. Občianske združenie organizuje kurzy včelárstva pre začiatočníkov a bezplatné ročné včelárske kurzy pre dlhodobo nezamestnaných s poskytnutím materiálnej pomoci, realizuje projekt Férový med, venuje sa sociálnemu podnikaniu zameranému na výrobu včelích produktov a včelárskeho vybavenia. Do svojej činnosti zapája aj marginalizované skupiny a ľudí s mentálnym a fyzickým hendikepom.

Cena za krajinu je čestným vyznamenaním, ktorého cieľom je oceniť koncepcie alebo opatrenia implementované miestnymi orgánmi, ich zoskupeniami, alebo pozoruhodné projekty mimovládnych organizácií v oblasti trvalo udržateľnej ochrany, manažmentu a plánovania krajiny. Ďalší, v poradí už siedmy ročník národnej ceny bude vyhlásený v marci 2022.

 

Z histórie: Cena Rady Európy za krajinu bola prvýkrát udelená v roku 2009, bez účasti kandidáta zo Slovenska. V priebehu ďalších šiestich ročníkov získala Slovenská republika špeciálne uznanie medzinárodnej poroty už štyrikrát. V roku 2010/2011 za Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis realizovaný Nadáciou Ekopolis, v roku 2014/2015 za projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr realizovaný obcou Liptovská Teplička a v roku 2016/2017 za projekt Hriňovské lazy – krajina hodnôt realizovaný mestom Hriňová.

 

Nomináciu Slovenskej republiky na udelenie Ceny Rady Európy za krajinu získal laureát národného kola Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020 ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku č. 11 Dohovoru o krajine Rady Európy. Na medzinárodnú cenu bolo Občianske združenie kRAJ nominované prostredníctvom Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu v januári 2021. Ďalšie informácie o udeľovaní Ceny Slovenskej republiky za krajinu nájdete na webovom sídle ceny www.cenazakrajinu.sk.

 

Foto: The goal of kRAJ NGO is to raise good and ecological beekeepers. Photo kRAJ NGO archives.

Foto v galérii: OZ kRAJ

 

Vytlačiť