Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na workshop Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu, ktorý je naplánovaný na 28. mája v Bratislave (hotel Vienna House Easy) ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm 2019.

Cieľom pripravovaného workshopu je poskytnúť komplexné a prehľadné informácie o nových  trendoch a  prístupoch podnikania v oblasti cestovného ruchu, o zvyšovaní kvality poskytovaných služieb a ich konkurencieschopnosti s dôrazom na princípy udržateľnosti. Workshop vytvorí priestor na diskusiu o možnostiach uplatňovania týchto prístupov v podmienkach SR a poskytne prezentáciu príkladov dobrej praxe s konkrétnymi výsledkami a prínosmi. Prihlášku na workshop nájdete tu.  

 

 

Prílohy

    Vytlačiť