Štartuje Európsky týždeň mobility, program bude pestrý

Štartuje Európsky týždeň mobility, program bude pestrý

Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility sa každoročne začína 16. septembra a končí Dňom bez áut, stanoveným na 22. septembra. Aj počas tohtoročného Európskeho týždňa mobility obce, mestá i organizácie a školy pripravili pestrý program pre svojich obyvateľov a verejnosť. Vyhlasovateľom kampane je Európska komisia na Slovensku, kampaň zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom je od roku 2014 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Hlavným cieľom Európskeho týždňa mobility (ETM) je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite a tým podporiť zmenu správania verejnosti v prospech aktívnych foriem dopravy, čím sa zníži potreba obyvateľov využívať na presuny v sídlach autá. V dnešný deň oficiálneho štartu je v rámci Slovenska zapojených 63 samospráv a zaregistrovaných je aj 18 organizácií so svojimi aktivitami. „Motorová doprava je jedným z odvetví, kde sa produkcia emisií stále zvyšuje. Je preto potrebné vynaložiť značné úsilie na dosiahnutie záväzného cieľa EÚ dosiahnuť do roku 2030 čisté domáce zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %, ako stanovuje Európska zelená dohoda, ku ktorej sme sa  zaviazali. Keďže ide o veľkú výzvu, je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany a mestá spolupracovali s cieľom výrazne znížiť emisie z mestskej mobility. Som preto rád, že tento rok sme dosiahli rekord v počte zapojených samospráv a prajem im úspešnú realizáciu naplánovaných podujatí,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

ETM je už od roku 2002 významnou príležitosťou na verejnú prezentáciu alternatívnych foriem dopravy a zároveň možnosťou, ako upriamiť pozornosť spoločnosti na tému udržateľnej mobility a životného prostredia. Aj v aktuálnom ročníku si samosprávy pripravili mnoho podujatí a pestrý sprievodný program. „Tohtoročné aktivity a podujatia sú organizované v súlade s témou Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne. Mestá, obce ale aj organizácie pripravili množstvo podujatí, ktorými budú motivovať obyvateľov, aby aspoň počas týždňa nechali autá doma a svoje cesty absolvovali peši, bicyklom, alebo verejnou dopravou. Zapojené sú aj vyššie územné celky, niektoré cestujúcich vyzývajú presadnúť na hromadnú dopravu, napríklad za zvýhodnené vstupné do krajských kultúrnych inštitúcií, alebo bezplatné využitie cyklobusov, “ ozrejmila Andrea Štulajterová, poverená SAŽP koordináciou kampane.

Mnohé samosprávy pri príležitosti ETM organizujú odborné konferencie, rôzne vzdelávacie aktivity či tematické podujatia. Napríklad Trnava pozýva na Čaj o piatej pre nemotoristov, mesto Lučenec vyzýva na individuálnu jazdu bicyklom po jeho malebných zákutiach, Skalica pri príležitosti ETM zase odovzdala na rýchly a efektívny presun mestským opatrovateľkám služobné bicykle, ktoré budú k dispozícii aj sociálnym pracovníčkam pri vykonávaní sociálnej práce v teréne. Zaujímavý program pripravili aj školy, organizácie či verejné inštitúcie. Napríklad Dopravný podnik mesta Prešov chystá interaktívnu výstavu o mŕtvych uhloch v zornom poli vodičov autobusov a trolejbusov, Oravská knižnica Antona Habovštiaka pre návštevníkov plánuje tvorivé dielne a kvízy a Ministerstvo dopravy a výstavby SR opäť premení uvoľnené zamestnanecké parkovisko na dopravné ihrisko vyčlenené pre ukážky bezpečnej jazdy na kolobežke a bicykli s dôrazom na dodržiavanie bezpečnostných predpisov. ETM aj v roku 2022 podporí Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá od 16. do 22. septembra ponúka všetkým cestujúcim možnosť prepravy vlakmi kategórie osobných vlakov a regionálnych expresov v 2. vozňovej triede za polovičné cestovné. Zároveň sa počas tohto týždňa budú vo vlakoch uvedených kategórií bezplatne prepravovať bicykle.

 

Viac informácií o kampani je dostupných na webovom sídle https://eurotm2022.eurotm.sk/, podujatia a aktivity ku kampani ETM 2022 v našich mestách a obciach nájdete na https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/?year=2022&country=SK alebo na https://mobilityweek.eu/mobilityactions/?country=SK.

Foto: Národná súžaž o Cenu ETM

Fotogaléria

Vytlačiť