Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

Stavajú na skúsenostiach pri budovaní udržateľnej Európy

Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) si (19. 6. 2019 Kodaň, Dánsko) pripomenuli 25 rokov činnosti v oblasti európskeho životného prostredia a tvorby politiky v Európe. Na slávnosti v Odd Fellow Pallace boli prítomné významné osobnosti z oblasti životného prostredia, európski politici, členovia Eionet-u, súčasní aj bývalí zamestnanci EEA, osobnosti, ktoré sa podieľali na založení a formovaní agentúry. Počas podujatia predstavila EEA aj sumarizujúcu publikáciu o svojej činnosti za obdobie rokov 1994-2019. 
 
Súčasťou osláv jubilea bol aj  špeciálny seminár, na ktorom participovali experti z 39 členských a spolupracujúcich krajín, Európskej komisie (EK)  a Európskeho parlamentu (EP). Jeho účastníci aktívne prispeli k tvorbe 10-ročnej stratégie, ktorá bude smerovať činnosť EEA a jej siete Eionet v poskytovaní hlasných, včasných, nezávislých a spoľahlivých environmentálnych informácií uprostred zvyšujúcich sa nárokov na viac akcií v oblasti životného prostredia.

 

EK ukončila 5-ročné pozitívne hodnotenie EEA a jej siete Eionet konštatovaním o úspešnom napĺňaní cieľov, ktoré boli stanovené v Nariadení 1, ktorým agentúra a sieť boli založené. Pod vplyvom meniacich sa politických, sociálnych a finančných podmienok v snahe udržať štandard činnosti EEA a spôsob, akým prispieva k verejným a politickým debatám, je potrebná a nevyhnutná evolúcia - rozvoj fungovania a adaptácia- prispôsobenie sa meniacim sa spoločenským podmienkam, ktoré majú dopad na environmentálne dáta a vedomostnú základňu. Seminár bol zámerne orientovaný na evolúciu a inováciu EEA spolu s Eionet-om v horizonte dekády 2021-2030.

 

Členovia Predstavenstva EEA, Národné ohniskové body, Európske tematické centrá, zamestnanci EEA, Vedecká komisia, členovia EK a EP predstavili svoje myšlienky a strategické smery, ktorými by sa mohla EEA uberať. Diskutovalo 125 účastníkov v menších aj väčších skupinách pod vedením nezávislého, skúseného facilitárora so zámerom maximálne možnej spoločnej konverzácie a zozbierania spoločných podnetov. Celodenný seminár vyústil v rámcový náčrt stratégie, ktorý prejde niekoľkými konzultačnými procesmi. Finálna verzia stratégie sa očakáva v júni 2020.

 

 

Prílohy

    Vytlačiť