Svetový deň životného prostredia si pripomenieme v prírode, aj v kine

Svetový deň životného prostredia si pripomenieme v prírode, aj v kine

Svetový deň životného prostredia pripadá na 5. júna, pri jeho príležitosti Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravuje podujatia pre verejnosť i školy. Program sa uskutoční v Banskej Bystrici, aj v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Všetky aktivity spája spoločný cieľ - vzdelávať verejnosť a zvyšovať jej záujem o životné prostredie.

Po dvojročnej prestávke si Svetový deň životného prostredia SAŽP pripomenie opäť prostredníctvom Festivalu Zeme, ktorý bude spojený aj s prezentáciou environmentálnych aktivít pre školy a verejnosť. Podujatie sa uskutoční v Banskej Bystrici a je rozdelené do dvoch dní.  Vo štvrtok, 2. júna, budú prebiehať vzdelávacie interaktívne aktivity v mestskom parku a v piatok, 3. júna, premietanie filmov v Múzeu SNP. Festival je pripravovaný v spolupráci s partnerskými organizáciami rezortu Ministerstva životného prostredia, ale aj regionálnymi subjektmi. Vstup na Festival Zeme je bezplatný, v prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční len program 3. júna v Múzeu SNP. Detailný program oboch dní je dostupný tu: https://www.sazp.sk/novinky/pozyvame-vas-na-festival-zeme.html

Program k Svetovému dňu životného prostredia pripravuje aj Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP Dropie, ktoré sídli v Zemianskej Olči. V sobotu, 4. júna, stredisko navštívia mladí ambasádori klímy. V území CHVÚ Ostrovné lúky budú prostredníctvom terénnych aktivít skúmať úbytok biodiverzity v poľnohospodárskej krajine v súvislosti s klimatickou zmenou. V pondelok, 6. júna, odborníci zo SEV Dropie zavítajú na workshop venovaný podpore biodiverzity školských areálov v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku v Dunajskej Strede. Viac informácií o podujatiach SEV Dropie nájde verejnosť tu: https://dropie.sazp.sk/sk

 

Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Problémy životného prostredia nadobúdajú globálny charakter presahujúci hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

Vytlačiť