Už sú známe projekty podporené v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019

Už sú známe projekty podporené v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol 16. apríla 2019 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019.

Viac informácií nájdete na http://www.obnovadediny.sk/.

Vytlačiť