V národnej súťaži ETM 2018 najúspešnejší Žilina, Rakovec nad Ondavou a Banská Bystrica

V národnej súťaži ETM 2018 najúspešnejší Žilina, Rakovec nad Ondavou a Banská Bystrica

Výsledky Európskeho týždňa mobility (ETM) na Slovensku 2018 a s ňou súvisiacej národnej súťaže vyhlásili včera večer počas slávnosti v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici, ktorá bola súčasťou programu jubilejného 10. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava 2018.  

Do kampane ETM sa každoročne zapája čoraz viac samospráv a výnimkou nie je ani Slovensko, ktorého národnú kampaň koordinuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).  V tomto roku sa do kampane  zaregistrovalo 54 slovenských samospráv (vlani ich bolo 49), čo Slovensko v štatistike zaradilo na pekné 12. miesto medzi 54 zapojenými krajinami. Čo je však najdôležitejšie  zapojené samosprávy zorganizovali počas týždňa mobility množstvo rôznorodých aktivít zameraných na podporu udržateľnej mobility v našich mestách a sídlach. 

Na podporu kampane a zvýšenie motivácie samospráv zapojiť sa vyhlasuje každoročne  MŽP SR v spolupráci so SAŽP národnú súťaž ETM 2018, ktorá vytvára aj priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami zapojenými do kampane. Riaditeľ SAŽP Richard Müller je presvedčený, že Európsky týždeň mobility je nielen vynikajúcou príležitosťou na zmenu správania jednotlivcov, no aj možnosťou na posun pre samosprávy smerom k udržateľnejšej dopravnej stratégii. „Inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov či testovanie nových technológii a foriem dopravných prostriedkov je už len peknou bodkou na záver. Rovnako vnímam aj stúpajúci trend Slovenska v európskych štatistikách ETM, a všeobecný rozmach kampane aj za hranicami Európy.“ Do národnej súťaže ETM 2018 bolo  zaevidovaných 26 prihlášok od 16 samospráv.  Odborná hodnotiaca porota,  ktorej členmi boli zástupcovia MŽP SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, SAŽP a Nadácie Ekopolis, zhodnotila každú prihlášku a vybrala víťazov.

V kategórii Aktívna samospráva udelila prvé miesto Žiline za aktivity nielen počas kampane, ale aj za systematickú prácu pri hľadaní možností, ako znižovať emisie v meste a podporovať alternatívne a čisté formy dopravy. V spolupráci s partnermi vypracovalo mesto Akčný plán nízkouhlíkovej mobility, ktorý je zameraný na riešenie emisného zaťaženia v meste najmä z dopravy. Podporuje i nízkoemisné zóny a zóny s obmedzenou dopravou, zameriava sa aj na parkovanie, podporu cyklodopravy či pešiu dopravu a rozvoj elektromobility. Revitalizuje i verejné priestory, napríklad Park Ľ. Štúra a v časti Vodné dielo Žilina vybudovalo s podporou súkromných spoločností pump trackovú dráhu a bikepark. V  meste prebieha aj výstavba cyklotrasy V6 spájajúcej sídliská Solinky s Vlčincami a zrealizoval sa aj projekt, ktorým sa doplnila existujúca cyklistická infraštruktúra o nové prvky -  pribudlo ďalších 84 kusov cyklostojanov a  aktuálne sa ich v meste nachádza už 450. Nainštalované boli aj servisné stojany na jednoduchú opravu bicykla a „bikeboxy“ pre bezpečnú úschovu bicyklov. Počas ETM 2018mesto organizovalo aj podujatia, ktorými sa snažili motivovať obyvateľov k využívaniu alternatívnych spôsoby prepravy, ako boli Raňajky pre cyklistov, Bezplatná verejná mestská aj prímestská doprava a Cykloškola pre najmenších. 

V kategórii Efektívne trvalé opatrenie presvedčila najviac  hodnotiacu komisiu maličká obec Rakovec nad Ondavou, na východe Slovenska. V strede tejto obce sa nachádza miestny park so základnou a materskou školou a od kostola ku škole vedie úzka a kľukatá cestička. Napriek tomu, že pri kostole je parkovisko, mnohí rodičia vozia deti až ku škole touto úzkou cestičkou, čím ohrozujú chodcov.  V minulosti tam bola osadená značka zakazujúca vjazd vozidiel, no neznámi vandali ju zničili. Počas ETM sa preto deti spolu s pedagógmi rozhodli, že jasne ukážu rodičom, že si to neželajú, vytvorili na začiatku tejto cestičky živú reťaz, pripravili si transparenty a na druhý deň, v spolupráci s obecným úradom, osadili na mieste značku zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Napriek tomu, že išlo  o inštaláciu jednej značky, ktorá stála necelých sto eur a zdanlivo ide o banálne opatrene, hodnotiaca komisia sa jednoznačne zhodla, že prvé miesto v tejto kategórii udelí práve im. Individuálne vozenie detí do škôl je totiž zdrojom dopravných zápch až kolapsov, v mnohých mestách na Slovensku a samozrejme zhoršuje aj kvalitu ovzdušia v okolí škôl. 

Víťazstvo v kategórii Originálna aktivita sa rozhodla hodnotiaca komisia udeliť mestu Banská Bystrica. Do súťaže v tejto kategórii prišlo až 12 prihlášok s prihláseným aktivitám nechýbala kreativita, vtip a nápad.  Napokon sa hodnotiaca komisia zhodla, že Svetelná cyklojazda mestom a Cyklotriptych, ktorú zorganizovali Banskobystričania počas Dňa bez áut, boli originálne a aj forma ich prevedenia bola atraktívna. Účastníci pred štartom dostali od usporiadateľov svetelné ventilčeky a 7 kilometrový okruh mestom bol zábavou, nielen pre účastníkov pelotónu, ale aj okoloidúcich, ktorí si vysvietený pelotón fotili a točili krátke videá, ktoré sa potom šírili po sociálnych sieťach, čim sa ešte posilnila propagácia mestskej cyklistiky. Po dojazde pelotónu na Nám. SNP cyklisti pokračovali v propagácii bicyklovania a šliapali do pedálov v rámci jednej zo svetelných expozícií festivalu Svetla a tieňa s názvom Cyklotriptych. Nainštalovaný videomapping oproti hlavnej veži, bol uspôsobený tak, že na troch trenažéroch s dynamom boli 3 bicykle, na ktorých mohli obyvatelia šliapať do pedálov a vzorec bol jednoduchý - čím viac bicyklovania, tým viac mappingu. 

Počas slávnosti v Národnom dome ocenila SAŽP za ich aktívny prístup aj oficiálnych partnerov kampane: Železničnú spoločnosť Slovensko, Zväz autobusovej dopravy a spoločnosť ARRIVA Slovakia. 

Vytlačiť