Vaša firma sa môže po tretíkrát prihlásiť do Zeleného Merkúra

Vaša firma sa môže po tretíkrát prihlásiť do Zeleného Merkúra

Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vyhlasuje už tretí ročník súťaže Zelený Merkúr, ktorej partnerom je Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK). Od 1. októbra sa do súťaže môžu prihlásiť firmy pôsobiace v rámci BBSK, ktoré  rozvíjajú svoje aktivity v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a princípmi obehového hospodárstva v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Uzávierka prihlášok je naplánovaná na 18. februára 2022. Viac informácií o súťaži, jej propozície  a prihlášku nájdete v pripojených prílohách.

Foto: Z druhého ročníka súťaže Zelený Merkúr, víťazi a zástupcovia vyhlasovateľa a partnerov 

 

Vytlačiť