Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

Do 24. apríla 2019 máte možnosť zasielať pripomienky k revidovanému návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt pre skupinu produktov Betónové strešné krytiny. Materiál, ktorý je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov, nájdete v pripojenej prílohe. Pripomienky zasielajte na e-mailovú adresu: zuzana.kulichova@sazp.sk 

 

 

Vytlačiť