Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania dvoch revidovaných návrhov osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky
"Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Drôtokamenné konštrukcie" a pre skupinu produktov "Prostriedky na zimnú údržbu".

Materiály sú vypracované v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

Termín: do 19. 11. 2020.
Pripomienky zasielajte na darina.badurova@sazp.sk

Vytlačiť