Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Cementy".


Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.
Pripomienky zasielajte na andrea.dudkova@sazp.sk v termíne do 05. 06. 202.

Návrh Oznámenia MŽP SR je v prílohe.

Vytlačiť