Verejný odpočet SAŽP za rok 2018

Verejný odpočet SAŽP za rok 2018

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vás pozýva na jej verejný odpočet za rok 2018, ktorý je naplánovaný na 22. mája 2019 od 10.00 hod. vo Veľkej zasadačke SAŽP. Okrem vybraných riešených úloh a projektov bude odprezentované aj stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k výročnej správe SAŽP. Počas odpočtu bude vytvorený aj priestor na diskusiu zúčastnených odborníkov a záujemcov zo strany verejnosti.  Ak máte záujem zúčastniť sa na odpočte, potvrďte, prosím, vašu účasť do 20. mája 2019 na adrese: kancelariagr@sazp.sk

 

Vytlačiť