Víťazmi národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility sú obec Ivanka pri Dunaji, mesto Trnava a iniciatíva Ružomberok bajkom

Víťazmi národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility sú obec Ivanka pri Dunaji, mesto Trnava a iniciatíva Ružomberok bajkom

Druhá polovica októbra už tradične patrí bilancovaniu Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý je na Slovensku spojený aj s vyhodnotením národnej súťaže o Cenu ETM. Víťazov v jednotlivých kategóriách ocenil 19. októbra minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý nad kampaňou prevzal záštitu.

Európsky týždeň mobility je najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility, ktorú vyhlasuje Európska komisia už od roku 2002. Je významnou príležitosťou na verejnú prezentáciu alternatívnych foriem dopravy a zároveň možnosťou, ako upriamiť pozornosť spoločnosti na tému udržateľnej mobility a životného prostredia. Jubilejný, 20. ročník kampane motivoval k zapojeniu a aktivite v tejto oblasti 56 slovenských samospráv a 19 organizácií. „Je potešiteľné, že samosprávy, štátne inštitúcie, školy, ako aj občianske združenia a tiež samotní obyvatelia sa nebáli zapojiť do kampane a ukázali, že vedia cestovať ekologicky, bezpečne a zdravo, udržateľnou dopravou,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Kampaň na národnej úrovni koordinuje od roku 2014 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia. „Výber tohtoročnej témy Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou vzdával hold ťažkostiam, ktoré Európa - a svet - pociťovali počas pandémie COVID-19. Zároveň dávala priestor zamyslieť sa nad príležitosťami na zmeny, ktoré vyplývajú z tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy. Tak ako Európa, aj samosprávy na Slovensku reagovali na pandémiu kreatívnymi a účinnými opatreniami,“ doplnil generálny riaditeľ SAŽP, Michal Maco. Do národnej súťaže o Cenu ETM prišlo celkovo 26 prihlášok v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Aktívna organizácia. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov envirorezortu a ministerstva dopravy, doplnená odborníkmi na starostlivosť o životné prostredie a kvalitu ovzdušia, vyzdvihla vysokú kvalitu prihlásených projektov a ocenila inšpiratívny charakter podujatí a trvalých opatrení.

V kategórii Aktívna samospráva zvíťazila obec Ivanka pri Dunaji. Samospráva sa udržateľnej mobilite venuje systematicky, nielen počas ETM. Komisia ocenila viaceré jej aktivity, videomost s odborníkom na udržateľnú mobilitu a verejný priestor z Holandska, veľkú cyklojazdu, kde okrem obyvateľov bicyklovali aj predstavitelia obce či uzavretie ulice pre motorovú dopravu počas Dňa bez áut. Druhé miesto získala malá obec Beluša, kde si uvedomujú nárast motorovej dopravy a aktívne podporujú a propagujú čistejšie formy dopravy, napríklad presun bicyklom. K tomu zorganizovali osvetové podujatia zamerané na deti a pripravujú siete cyklotrás s prepojením na susedné mestá a obce. Tretie miesto komisia pridelila Mestskej časti Ružinov, kde je tiež zrejmá snaha o zlepšenie mobility. O tom svedčí aj fakt, že v minulom roku získali v rámci národnej súťaže v tejto kategórii prvé miesto.

V kategórií Efektívne trvalé opatrenie prvenstvo získalo mesto Trnava. Samospráva zvíťazila za úpravu Študentskej ulice, ktorá je názornou ukážkou toho, ako zákaz parkovania motorových vozidiel dokáže uvoľniť uličný priestor pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Uľahčil sa tak aj prístup autobusom verejnej dopravy. Druhé miesto hodnotiaca komisia pridelila obci Ivanka pri Dunaji za zrealizované trvalé opatrenia a víziu obce, kde je jej cieľom postupné upokojovanie dopravy. Tým chcú zvýšiť ochranu chodcov a cyklistov a znížiť nehodovosť v intraviláne obce a to pri zachovaní súčasných priestorových podmienok, bez stavebných zásahov. Tretie miesto patrí mestu Topoľčany, ktoré zaujalo propagáciou a podporou verejnej dopravy, nákupom ekologických autobusov a zriadením vysunutej kancelárie pani primátorky v autobuse. Každú stredu si k nej môžu prisadnúť obyvatelia, ktorí majú záujem prediskutovať problémy mesta a nemusia tak chodiť na úrad.

V kategórii Aktívna organizácia ocenenie získala iniciatíva Ružomberkom bajkom. Hoci ide o malú skupinu ľudí, dokázala svojou kreativitou a aktívnym prístupom, v pomerne krátkom čase, upriamiť pozornosť na nepriaznivú situáciu v oblasti dopravy v meste. Poukázala tiež na skutočnosť, že je potrebné ju riešiť urgentne. Získala si tak množstvo podporovateľov, nielen na strane obyvateľov, ale nadviazala aj spoluprácu so svojou samosprávou, čo hodnotiaca komisia považuje za príklad hodný nasledovania aj pre iné mestá, pretože práve spolupráca je pri riešení mobility kľúčová. Aktivity Trnavského samosprávneho kraja boli v súťaži ohodnotené druhým miestom. S ukážkou toho, v akom širokom rozsahu je možné pozitívne pôsobiť na mobilitu, či už rozumnou koordináciou budovania cyklotrás v regióne, zlepšovaním prímestskej dopravy, alebo aj cez vlastné príklady zamestnancov zvyšovať povedomie o udržateľných formách dopravy. Tretie miesto pridelia komisia Centru voľného času CVRČEK z Moldavy nad Bodvou, ktoré rovnako, ako v predošlých rokoch, dokázalo aj v tomto ročníku kreatívnymi aktivitami vtiahnuť do témy mobilita malých ale aj veľkých obyvateľov mesta.

 

Hlavným cieľom kampane ETM je povzbudiť samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť ich obyvateľom vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu automobilových prostriedkov. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

 

Kampaň ETM 2021 (16. – 22. 09.)  v číslach:

-          v európskom meradle zapojených 53 krajín, celkovo 3193 samospráv

-          v rámci Slovenska sa pridalo 56 samospráv, čím patríme na 13. miesto, ktoré si delíme s Francúzskom

-          v európskom meradle zapojených 1058 organizácií s vlastnými mobility actions

-          do kampane sa zapojilo zo Slovenska 19 organizácií, čím sme sa v rebríčku zaradili na 11. miesto

-          v rámci národnej súťaže prišlo 26 prihlášok, z toho 11 do kategórie Aktívna samospráva, 6 do kategórie Efektívne trvalé opatrenie,    

           8 do kategórie Aktívna organizácia

 


 

 

 

 

Fotogaléria

Vytlačiť