Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté

V súvislosti s vyhlásením  mimoriadnej situácie na Slovensku, v zmysle uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020  v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, ako aj v súvislosti s preventívnymi opatreniami a v záujme ochrany zdravia zamestnancov SAŽP, sú všetky pracoviská SAŽP od 17. marca pre verejnosť uzavreté (so sídlom na: Tajovského 28, Banská Bystrica; Karloveská 2, Bratislava 4;  Grösslingová 35, Bratislava 1; Dlhá 3, Prievidza;  Dolný Val 20, Žilina a  Kolárovská 55, Zemianska Olča).

Nariadený je prísny zákaz návštev do všetkých priestorov objektov SAŽP. V prípade potreby je možné kontaktovať zamestnancov SAŽP telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje nájdete na https://www.sazp.sk/sazp/organizacne-clenenie/.

Aktuálne informácie budú zverejnené na https://www.sazp.sk/.

Vytlačiť