Vyhodnotili sme kampaň Zatoč s odpadom, od septembra pokračujeme s novými výzvami

Vyhodnotili sme kampaň Zatoč s odpadom, od septembra pokračujeme s novými výzvami

Po desiatich mesiacoch sme úspešne uzavreli vzdelávaciu kampaň Zatoč s odpadom, ktorej súčasťou bolo desať rôznych tém o odpade. Počas celého školského roka, teda od septembra 2021 do júna 2022, mala verejnosť možnosť spoznávať problematiku odpadov cez desať konkrétnych výziev.

Myslím srdcom, kupujem hlavou; Prispej k záchrane 1/3; Na obale záleží; Darčeky s hodnotou; Obliekaj sa zodpovedne; Šetrím svoj mobil a čas; Napijem sa bez obalu; Domácnosť bez letákov; Periem bez chémie; Povedz NIE „igelitke“! - takto zneli výzvy, ktoré SAŽP prinášala verejnosti, školám, žiakom i jednotlivcom každý mesiac na weboch agentúry, na sociálnych sieťach ale aj v médiách.

Do kampane sme počas celého jej trvania prijali takmer 600 príspevkov. V rámci výziev plnili účastníci rôzne zaujímavé úlohy. Niektoré boli zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, iné na obmedzenie zbytočného plastového odpadu, viaceré nabádali k samovzdelávaniu: ako neplytvať potravinami, ako šetriť batériou v mobile, ako si vyrobiť prací prostriedok. Mnohé smerovali k tvorivej činnosti, kedy mali účastníci vyrobiť vlastný udržateľný vianočný darček, ohľaduplný k životnému prostrediu, alebo navrhnúť vlastný kreatívny nápis o nevhadzovaní reklamy do poštových schránok. Výzva o oblečení zas nabádala k spoločnému zamysleniu nielen nad recykláciou, ale hlavne nad upcykláciou či swapovaním. Počas ďalších výziev sme apelovali na verejnosť, aby odmietla letáky a igelitky v domácnostiach. Rovnako to bolo aj v prípade PET fliaš, ktorých množstvo v prírode sa aj vďaka zavedenému systému zálohovania znižuje.

Na konci každého mesiaca, a teda na konci každej výzvy, odborníci SAŽP na výchovu a vzdelávanie náhodným žrebovaním vybrali víťaza. Do záverečného žrebovania po konci školského roka sa dostali tí účastníci, ktorí sa zapojili minimálne do 3 výziev počas celého trvania kampane. Zoznam vyžrebovaných, ktorých sme ocenili hodnotnými vecnými cenami, je dostupný tu: https://www.ewobox.sk/clanok/nateraz-sme-dotocili-s-odpadom.

Súčasťou kampane bola aj samostatná časť pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s názvom Učiteľ v akcii. Prihláseným pedagógom boli vždy začiatkom mesiaca zaslané námety na aktivity k vybranej téme o odpade, ktoré mohli s deťmi a žiakmi v rámci vyučovania vyskúšať. Do tejto samostatnej časti kampane bolo doručených 500 formulárov, ktoré slúžia ako dôležitá spätná väzba. Rovnako ako účastníci z radov školákov, hodnotnými cenami boli odmenení aj učitelia.

Na záver sme ocenili aj tri najaktívnejšie školy v rámci Slovenska, ktoré vyhrávajú zážitok v podobe environmentálne zameranej akcie pre celú školu, alebo exkurziu v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Školám zároveň odborníci zo SAŽP poskytnú bezplatnú konzultáciu k skvalitneniu environmentálnej výchovy na škole.

Výchovno-vzdelávacia kampaň SAŽP Zatoč s odpadom bude pokračovať po letných prázdninách, od septembra 2022 pribudnú nové výzvy a nové úlohy.

 

Titulná foto : Aleksandra Vašek, Odpad patrí do koša

Fotky: Nina Droppová, Gymnázium M. M. Hodžu

Maria Kalivodová, SOŠP, Sokolská 6, Modra

Viktória Vitálošová, Základná škola, Záhorácka, Borský Mikuláš

Emma Nováková, SŠUP Bohumila Baču, Bratislava

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť