Výhovorky už n-EMAS!

Výhovorky už n-EMAS!

Výhovorky už nEMAS! Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit vás povedie správnym smerom.

Zavedenie systému EMAS je prístupné subjektom sektoru národného hospodárstva, organizáciám verejného a súkromného sektora, ktorých cieľom je úspešne viesť spoločnosť aj s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Na Slovensku sa do rodiny EMAS organizácií, ktoré  prostredníctvom zavedenia  systému deklarujú  svoj pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, registrovala prvá spoločnosť v roku 2001. Počet organizácií, ktoré preberajú zodpovednosť za starostlivosť o životné prostredie, narastá.
To, čo schéma EMAS vie zaručiť, ale aj to, čo dosiahli tieto organizácie sa dozviete na našej facebookovej stránke v rámci kampane „Výhovorky už nEMAS!“.

Počas tohto roku s Vami plánujeme pravidelne zdieľať informácie a úspechy našich členov.

Pridajte sa k zodpovedným a aktívnym členom schémy EMAS.
EMAS umožňuje hodnotiť, riadiť a zlepšovať  environmentálne správanie.
EMAS umožňuje zavádzať kroky k optimalizácii využívania zdrojov.
EMAS zvyšuje konkurencieschopnosť.

Viac informácií aj na www.emas.sk.

Vytlačiť