Výsledky videosúťaže k projektu ConnectGREEN sú známe

Výsledky videosúťaže k projektu ConnectGREEN sú známe

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla v marci aktivita zameraná na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenskou agentúrou životného prostredia a SPECTRA Centrom Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spustili videosúťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

Videosúťaž na tému ekologickej konektivity v Karpatoch mala podnietiť autorov k tomu, aby sa prostredníctvom video tvorby dozvedeli viac o potrebe prepojenosti v krajine. O vítazovi rozhodovala verejnosť hlasovaním nasledovne:

  • V prvej kategórii (základné školy) zvíťazil Sebastián Kováčik s videom "Konektivita zvierat"
  • V druhej kategórii (stredné školy) je výhercom Peter Huppert s videom "Život v lese"

Výherné videá súťažiacich zo Slovenska ako aj z ostatných krajín, zapojených v projekte, si môžete pozrieť tu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen/section/youth-video-contest

Autori víťazných videí dostanú knižné publikácie o slovenskej prírode, DVD s témou ochrany prírody, USB kľúče. Školy, ktoré navštevujú víťazi, získajú knižné publikácie, ako aj odbornú prednášku o šelmách a ich migrácií v krajine. Všetci účastníci súťaže dostanú tričko s logom projektu a propagačné predmety.

Vytlačiť